بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شرکت اسب زر

آخرین پست های وبلاگ شرکت اسب زر به صورت خودکار از بلاگ شرکت اسب زر دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعمیر جاروبرقی صنعتی ( vacuum cleaner repair )

درخواست حذف اطلاعاتتعمیر جاروبرقی صنعتی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.


با توجه به نیاز روز افزون مصرف کننده گان دستگاه جاروبرقی صنعتی به تعمیر جاروبرقی صنعتی بررسی نحوهتعمیرات جاروبرقی صنعتی بسیار مهم است.
در هنگام تعمیر جاروبرقی صنعتی به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟


اگر قصد تعمیرات جاروبرقی صنعتی را دارید می بایست به موارد زیر توجه داشت : 1. هزینه تعمیر جاروبرقی صنعتی : قبل از انجام کار تعمیرات جاروبرقی صنعتی حتماً استعلام قیمت گرفته شود.

 2. کیفیت قطعات به کار رفته شده در هنگام تعمیر : از کیفیت قطعات به کار رفته در دستگاه در هنگام تعمیرات جاروبرقی صنعتی مطمئن باشید

 3. تخصص و توانایی تعمیرکار جاروبرقی صنعتی : رزومه تعمیرکار جاروبرقی صنعتی را حتماً بررسی نمائید.
پرکاربردترین قطعه در تعمیرات جاروبرقی صنعتی چیست؟


از جمله قطعاتی که در تعمیرات جاروبرقی صنعتی مورد استفاده می باشد و معمولاً دچار مشکل می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. موتور جاروبرقی صنعتی

 2.  جاروبرقی صنعتی

 3. کوپل بدنه و اتصالات

 4. چرخ های جاروبرقی 
شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/30/تعمير جاروبرقي صنعتي ( Vacuum cleaner repair )/
تعمیر جاروبرقی صنعتی ( vacuum cleaner repair )

درخواست حذف اطلاعاتتعمیر جاروبرقی صنعتی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.


با توجه به نیاز روز افزون مصرف کننده گان دستگاه جاروبرقی صنعتی به تعمیر جاروبرقی صنعتی بررسی نحوهتعمیرات جاروبرقی صنعتی بسیار مهم است.
در هنگام تعمیر جاروبرقی صنعتی به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟


اگر قصد تعمیرات جاروبرقی صنعتی را دارید می بایست به موارد زیر توجه داشت : 1. هزینه تعمیر جاروبرقی صنعتی : قبل از انجام کار تعمیرات جاروبرقی صنعتی حتماً استعلام قیمت گرفته شود.

 2. کیفیت قطعات به کار رفته شده در هنگام تعمیر : از کیفیت قطعات به کار رفته در دستگاه در هنگام تعمیرات جاروبرقی صنعتی مطمئن باشید

 3. تخصص و توانایی تعمیرکار جاروبرقی صنعتی : رزومه تعمیرکار جاروبرقی صنعتی را حتماً بررسی نمائید.
پرکاربردترین قطعه در تعمیرات جاروبرقی صنعتی چیست؟


از جمله قطعاتی که در تعمیرات جاروبرقی صنعتی مورد استفاده می باشد و معمولاً دچار مشکل می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. موتور جاروبرقی صنعتی

 2.  جاروبرقی صنعتی

 3. کوپل بدنه و اتصالات

 4. چرخ های جاروبرقی 
شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/30/تعمير جاروبرقي صنعتي ( Vacuum cleaner repair )/
تعمیر جاروبرقی صنعتی ( vacuum cleaner repair )

درخواست حذف اطلاعاتتعمیر جاروبرقی صنعتی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.


با توجه به نیاز روز افزون مصرف کننده گان دستگاه جاروبرقی صنعتی به تعمیر جاروبرقی صنعتی بررسی نحوهتعمیرات جاروبرقی صنعتی بسیار مهم است.
در هنگام تعمیر جاروبرقی صنعتی به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟


اگر قصد تعمیرات جاروبرقی صنعتی را دارید می بایست به موارد زیر توجه داشت : 1. هزینه تعمیر جاروبرقی صنعتی : قبل از انجام کار تعمیرات جاروبرقی صنعتی حتماً استعلام قیمت گرفته شود.

 2. کیفیت قطعات به کار رفته شده در هنگام تعمیر : از کیفیت قطعات به کار رفته در دستگاه در هنگام تعمیرات جاروبرقی صنعتی مطمئن باشید

 3. تخصص و توانایی تعمیرکار جاروبرقی صنعتی : رزومه تعمیرکار جاروبرقی صنعتی را حتماً بررسی نمائید.
پرکاربردترین قطعه در تعمیرات جاروبرقی صنعتی چیست؟


از جمله قطعاتی که در تعمیرات جاروبرقی صنعتی مورد استفاده می باشد و معمولاً دچار مشکل می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. موتور جاروبرقی صنعتی

 2.  جاروبرقی صنعتی

 3. کوپل بدنه و اتصالات

 4. چرخ های جاروبرقی 
شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/30/تعمير جاروبرقي صنعتي ( Vacuum cleaner repair )/
تعمیر جاروبرقی صنعتی ( vacuum cleaner repair )

درخواست حذف اطلاعاتتعمیر جاروبرقی صنعتی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.


با توجه به نیاز روز افزون مصرف کننده گان دستگاه جاروبرقی صنعتی به تعمیر جاروبرقی صنعتی بررسی نحوهتعمیرات جاروبرقی صنعتی بسیار مهم است.
در هنگام تعمیر جاروبرقی صنعتی به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟


اگر قصد تعمیرات جاروبرقی صنعتی را دارید می بایست به موارد زیر توجه داشت : 1. هزینه تعمیر جاروبرقی صنعتی : قبل از انجام کار تعمیرات جاروبرقی صنعتی حتماً استعلام قیمت گرفته شود.

 2. کیفیت قطعات به کار رفته شده در هنگام تعمیر : از کیفیت قطعات به کار رفته در دستگاه در هنگام تعمیرات جاروبرقی صنعتی مطمئن باشید

 3. تخصص و توانایی تعمیرکار جاروبرقی صنعتی : رزومه تعمیرکار جاروبرقی صنعتی را حتماً بررسی نمائید.
پرکاربردترین قطعه در تعمیرات جاروبرقی صنعتی چیست؟


از جمله قطعاتی که در تعمیرات جاروبرقی صنعتی مورد استفاده می باشد و معمولاً دچار مشکل می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. موتور جاروبرقی صنعتی

 2.  جاروبرقی صنعتی

 3. کوپل بدنه و اتصالات

 4. چرخ های جاروبرقی 
شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/30/تعمير جاروبرقي صنعتي ( Vacuum cleaner repair )/
تعمیر جاروبرقی صنعتی ( vacuum cleaner repair )

درخواست حذف اطلاعاتتعمیر جاروبرقی صنعتی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.


با توجه به نیاز روز افزون مصرف کننده گان دستگاه جاروبرقی صنعتی به تعمیر جاروبرقی صنعتی بررسی نحوهتعمیرات جاروبرقی صنعتی بسیار مهم است.
در هنگام تعمیر جاروبرقی صنعتی به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟


اگر قصد تعمیرات جاروبرقی صنعتی را دارید می بایست به موارد زیر توجه داشت : 1. هزینه تعمیر جاروبرقی صنعتی : قبل از انجام کار تعمیرات جاروبرقی صنعتی حتماً استعلام قیمت گرفته شود.

 2. کیفیت قطعات به کار رفته شده در هنگام تعمیر : از کیفیت قطعات به کار رفته در دستگاه در هنگام تعمیرات جاروبرقی صنعتی مطمئن باشید

 3. تخصص و توانایی تعمیرکار جاروبرقی صنعتی : رزومه تعمیرکار جاروبرقی صنعتی را حتماً بررسی نمائید.
پرکاربردترین قطعه در تعمیرات جاروبرقی صنعتی چیست؟


از جمله قطعاتی که در تعمیرات جاروبرقی صنعتی مورد استفاده می باشد و معمولاً دچار مشکل می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. موتور جاروبرقی صنعتی

 2.  جاروبرقی صنعتی

 3. کوپل بدنه و اتصالات

 4. چرخ های جاروبرقی 
شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/30/تعمير جاروبرقي صنعتي ( Vacuum cleaner repair )/
جاروی محوطه pb 111 sh

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه ی سرنشین ‏دار کوچک برای جمع ‏آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه ‏ها معمولاً در محوطه ‏هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شوند.


 


جاروی محوطه pb 111 sh • ابعاد کم با قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏

 • دارای موتور بنزینی honda ژاپن

 • انتقال قدرت به چرخ ‏های عقب به صورت هیدرواستاتیک و از طریق دیفرانسیل

 • فرمان بر روی چرخ جلو

 • دارای چرخ ‏های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله‏ های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان نصب جارو برقی

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking

 • دارای ظرف‏ های گرد و خاک و زباله در مخزن جهت تخلیه آسان


جاروی محوطه pb 111 sh


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود.
 • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره • دارای بدنه با دوام از جنس استیل • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوحجاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.

این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.

درهنگام عملکرد برس ها امکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.

دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی در محیطهای  شهری وصنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.

  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت اسب زر  رسمی و انحصاری کمپانی claenfix سوئیس در ایران تماس حاصل فرمایید.


به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت جارو محوطه سرنشین دار با واحد فروش تماس بگیرید


02154635      –     09120235174     –   asbzarco@


https://goo.gl/chywqk


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/27/جاروي محوطه PB 111 SH/
جاروی محوطه pb 111 sh

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه ی سرنشین ‏دار کوچک برای جمع ‏آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه ‏ها معمولاً در محوطه ‏هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شوند.


 


جاروی محوطه pb 111 sh • ابعاد کم با قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏

 • دارای موتور بنزینی honda ژاپن

 • انتقال قدرت به چرخ ‏های عقب به صورت هیدرواستاتیک و از طریق دیفرانسیل

 • فرمان بر روی چرخ جلو

 • دارای چرخ ‏های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله‏ های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان نصب جارو برقی

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking

 • دارای ظرف‏ های گرد و خاک و زباله در مخزن جهت تخلیه آسان


جاروی محوطه pb 111 sh


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود.
 • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره • دارای بدنه با دوام از جنس استیل • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوحجاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.

این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.

درهنگام عملکرد برس ها امکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.

دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی در محیطهای  شهری وصنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.

  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت اسب زر  رسمی و انحصاری کمپانی claenfix سوئیس در ایران تماس حاصل فرمایید.


به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت جارو محوطه سرنشین دار با واحد فروش تماس بگیرید


02154635      –     09120235174     –   asbzarco@


https://goo.gl/chywqk


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/27/جاروي محوطه PB 111 SH/
جاروی محوطه pb 160 dk

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه سرنشین‏ دار متوسط برای جمع‏ آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه‏ ها معمولاً در محیط‏ هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شود.جاروی محوطه pb 160 dk • قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن زباله

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏ها

 • دارای موتور سه سیلندر دیزل آب خنک lombardini ایتالیا

 • انتقال قدرت به چرخ عقب به صورت هیدرواستاتیک

 • فرمان هیدرولیک بر روی چرخ عقب

 • دارای چرخ‏ های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله ‏های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • لوازم سفارشی

 • امکان نصب ک ن (ارتفاع 2160 میلیمتر)

 • امکان نصب dust control

 • امکان استفاده از سیستم پاشش آب بر روی برس‏ های جلو برای جلوگیری از بلند شدن گرد وخاک

 • امکان نصب لاستیک بادی

 • امکان استفاده از green filter

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking


جاروی محوطه pb 160 dk


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود. • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره

 • دارای بدنه با دوام از جنس استیل

 • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوح


جاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.


این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.


درهنگام عملکرد برس هاامکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.


دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی  در محیطهای شهری و صنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.
 به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت جارو محوطه سرنشین دار با واحد فروش تماس بگیرید


 02154635    –    09120235174  –  asbzarco@


https://goo.gl/yzpdxe


 www.asbzar.com


 021-54635


 کانال اپارات


 https://www.aparat.com/asbzar


 صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/28/جاروي محوطه PB 160 DK/
جاروی محوطه pb 160 dk

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه سرنشین‏ دار متوسط برای جمع‏ آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه‏ ها معمولاً در محیط‏ هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شود.جاروی محوطه pb 160 dk • قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن زباله

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏ها

 • دارای موتور سه سیلندر دیزل آب خنک lombardini ایتالیا

 • انتقال قدرت به چرخ عقب به صورت هیدرواستاتیک

 • فرمان هیدرولیک بر روی چرخ عقب

 • دارای چرخ‏ های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله ‏های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • لوازم سفارشی

 • امکان نصب ک ن (ارتفاع 2160 میلیمتر)

 • امکان نصب dust control

 • امکان استفاده از سیستم پاشش آب بر روی برس‏ های جلو برای جلوگیری از بلند شدن گرد وخاک

 • امکان نصب لاستیک بادی

 • امکان استفاده از green filter

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking


جاروی محوطه pb 160 dk


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود. • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره

 • دارای بدنه با دوام از جنس استیل

 • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوح


جاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.


این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.


درهنگام عملکرد برس هاامکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.


دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی  در محیطهای شهری و صنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.
 به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت جارو محوطه سرنشین دار با واحد فروش تماس بگیرید


 02154635    –    09120235174  –  asbzarco@


https://goo.gl/yzpdxe


 www.asbzar.com


 021-54635


 کانال اپارات


 https://www.aparat.com/asbzar


 صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/28/جاروي محوطه PB 160 DK/
وکیوم لودر ( industrial vacuum loader )

درخواست حذف اطلاعات

وکیوم لودر به انگلیسی industrial vacuum loader می باشد.برای شناخت هرچه بیشتر دستگاه وکیوم لودر صنعتی می بایست به سوالات زیر پاسخ داد : 1. دستگاه وکیوم لودر جیست؟

 2. دستگاه وکیوم تراک چه کار انجام می دهد ؟

 3. دستگاه وکیوم تراک چگونه کار می کند ؟

 4. از دستگاه وکیوم لدر صنعتی کجا استفاده می شود؟


در ادامه به پاسخگویی به سولات بالا می پردازیم.


 


وکیوم لودر چیست؟
دستگاه وکیوم لدر یک دستگاه مکنده صنعتی متحرک ( دارای قابلیت جابه جایی آسان ) با قدرت و سرعت مکش بسیار بالا می باشد.


این دستگاه مکنده صنعتی قدرتمند معمولاً بر روی یک کامیون ، کامیونت یا شاسی چرخ دار ( متصل به مال بند ) نصب می شود.


وکیوم لودر چکار می کند؟
دستگاه وکیوم لودر کار جمع آوری ( از طریق فرآیند مکیدن ( مکش ) ) انواع زباله های صنعتی در صنایع را انجام می دهد.


کاربرد دستگاه های وکیوم لودر
امکان مکش و جمع آوری مواد دپو شده که بر اثر بوجود آمده در خط تولید روی هم انباشته شده اند. 


مکش مواد و زباله ها و ضایعات از عمق و طبقات زیرین 


امکان مکیدن و انتقال مواد از طبقات ، به سمت دستگاه درصورت اتصال به شبکه لوله کشی و استفاده به عنوان مکنده مرکزی 


امکان بازگردانی مواد جمع آوری شده به ابتدای خط تولید 


آماده و خالی بخشهای مختلف در هنگام تعمیرات مانند  های الکترواستاتیک و غبارگیرها 


نظافت و پا ازی مکانهایی که دسترسی به آنها آسان نیست


دستگاه وکیوم لودر چگونه کار می کند ؟
دستگاه وکیم لدر صنعتی  از بخش های مختلف به شرح زیر تشکیل شده است. 1. یونیت مکش: ( suction unit )

 2. مخزن مواد و محفظه : ( filter )

 3. تابلو برق و سیستم کنترل دستگاه

 4. شاسی


یونیت مکش: ( suction unit )
این واحد شامل یک پمپ مکنده از نوع دورانی غلطکی با جابجایی مثبت بوده که با یک الکتروموتور و یا موتوردیزل به عنوان نیروی محرکه کوپل شده است.


علاوه بر این، در این واحد موارد زیر وجود دارد:


صداخفه کن :


جهت کاهش سر و صدای وجی از پمپ


شیر تخلیه وکیوم :
نوعی سوپاپ برای موارد ضروری که لوله های مکش گرفته می شود جهت جلوگیری از فشار بر روی پمپ


 کارتریجی از جنس پلی استر به عنوان ثانویه (اطمینان)
تعبیه شده تا در صورت و نشت در های اولیه، از ورود ذرات و مواد به داخل پمپ مکنده جلوگیری نماید.


مخزن مواد و محفظه : ( filter )
مخزن مواد به حجم های مختلف ساخته می شود که در قسمت عقب آن دارای یک درب برای تخلیه می باشد.


در قسمت جلوی مخزن محفظه قرار گرفته که شامل اولیه می باشد.


این مخزن مجهز به سنسور سطح ( level detector ) بوده و هنگامیکه سطح مواد از حد لازم بالاتر رود بصورت اتوماتیک مکش را قطع می نماید.


برای تخلیه مخزن ابتدا درب عقب باز شده و سپس توسط سیستم هیدرولیک، مخزن تا حدود 50 درجه متمایل گردیده و تخلیه می شود.


در این دستگاه با توجه به کارایی مورد نظر، علاوه بر امکان انتخاب تخلیه معمولی مخزن می توان از سیستم تخلیه بصورت دمش (blowing) نیز استفاده نمود .


در این روش مخزن بدون باز درب عقب تا حدود 50 درجه توسط سیستم هیدرولیک متمایل شده و مواد از طریق سیستم دمش در ارتفاعات یا طبقات کارخانه تخلیه می شوند.


تمیز بصورت اتوماتیک توسط سیستم reverse انجام می شود .


بنابراین در هرزمان حداکثر توان مکش قابل دسترس می باشد و برای تمیز نیاز به باز آن نخواهدبود.


 


تابلو برق و سیستم کنترل دستگاه
این قسمت شامل یک تابلوی برق و فرمان دستگاه بوده که کلیه عملیات به شرح زیر انجام می شود. 1. روشن و خاموش دستگاه

 2. کنترل سیستم تمیز کاری ها

 3. کنترل سطح مواد مخزن

 4. مشاهده فشار کاری پمپ


شاسی
شاسی دستگاه وکیوم لودر که کلیه اجزای فوق بر روی آن نصب می شود به دو صورت قابل تحویل است.


الف) دستگاه می تواند بر روی انواع تریلر مناسب، نصب و تحویل گردد.


در این ح جهت جابجایی به تراکتور و یا یک کامیون کشنده نیاز خواهد داشت.


ب) همچنین می توان دستگاه را بر روی انواع کامیون های موجود در بازار با توجه به ظرفیت آنها نصب نمود.


از این دستگاه ها در صنایع سیمان،نفت،گاز، پتروشیمی،فولادومعادن میتوان استفاده نمود.شرکت اسب زر اولین طراح و تولید کننده وکیوم لودر در ایران می باشد.لازم به ذکراست پرسنل این شرکت در هرزمان آماده بازدید از محل،مذاکره حضوری وارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر می باشند.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


وکیوم لودر


https://goo.gl/xsmla2


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar
صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/29/وکيوم لودر ( Industrial vacuum loader )/
وکیوم لودر ( industrial vacuum loader )

درخواست حذف اطلاعات

وکیوم لودر به انگلیسی industrial vacuum loader می باشد.برای شناخت هرچه بیشتر دستگاه وکیوم لودر صنعتی می بایست به سوالات زیر پاسخ داد : 1. دستگاه وکیوم لودر جیست؟

 2. دستگاه وکیوم تراک چه کار انجام می دهد ؟

 3. دستگاه وکیوم تراک چگونه کار می کند ؟

 4. از دستگاه وکیوم لدر صنعتی کجا استفاده می شود؟


در ادامه به پاسخگویی به سولات بالا می پردازیم.


 


وکیوم لودر چیست؟
دستگاه وکیوم لدر یک دستگاه مکنده صنعتی متحرک ( دارای قابلیت جابه جایی آسان ) با قدرت و سرعت مکش بسیار بالا می باشد.


این دستگاه مکنده صنعتی قدرتمند معمولاً بر روی یک کامیون ، کامیونت یا شاسی چرخ دار ( متصل به مال بند ) نصب می شود.


وکیوم لودر چکار می کند؟
دستگاه وکیوم لودر کار جمع آوری ( از طریق فرآیند مکیدن ( مکش ) ) انواع زباله های صنعتی در صنایع را انجام می دهد.


کاربرد دستگاه های وکیوم لودر
امکان مکش و جمع آوری مواد دپو شده که بر اثر بوجود آمده در خط تولید روی هم انباشته شده اند. 


مکش مواد و زباله ها و ضایعات از عمق و طبقات زیرین 


امکان مکیدن و انتقال مواد از طبقات ، به سمت دستگاه درصورت اتصال به شبکه لوله کشی و استفاده به عنوان مکنده مرکزی 


امکان بازگردانی مواد جمع آوری شده به ابتدای خط تولید 


آماده و خالی بخشهای مختلف در هنگام تعمیرات مانند  های الکترواستاتیک و غبارگیرها 


نظافت و پا ازی مکانهایی که دسترسی به آنها آسان نیست


دستگاه وکیوم لودر چگونه کار می کند ؟
دستگاه وکیم لدر صنعتی  از بخش های مختلف به شرح زیر تشکیل شده است. 1. یونیت مکش: ( suction unit )

 2. مخزن مواد و محفظه : ( filter )

 3. تابلو برق و سیستم کنترل دستگاه

 4. شاسی


یونیت مکش: ( suction unit )
این واحد شامل یک پمپ مکنده از نوع دورانی غلطکی با جابجایی مثبت بوده که با یک الکتروموتور و یا موتوردیزل به عنوان نیروی محرکه کوپل شده است.


علاوه بر این، در این واحد موارد زیر وجود دارد:


صداخفه کن :


جهت کاهش سر و صدای وجی از پمپ


شیر تخلیه وکیوم :
نوعی سوپاپ برای موارد ضروری که لوله های مکش گرفته می شود جهت جلوگیری از فشار بر روی پمپ


 کارتریجی از جنس پلی استر به عنوان ثانویه (اطمینان)
تعبیه شده تا در صورت و نشت در های اولیه، از ورود ذرات و مواد به داخل پمپ مکنده جلوگیری نماید.


مخزن مواد و محفظه : ( filter )
مخزن مواد به حجم های مختلف ساخته می شود که در قسمت عقب آن دارای یک درب برای تخلیه می باشد.


در قسمت جلوی مخزن محفظه قرار گرفته که شامل اولیه می باشد.


این مخزن مجهز به سنسور سطح ( level detector ) بوده و هنگامیکه سطح مواد از حد لازم بالاتر رود بصورت اتوماتیک مکش را قطع می نماید.


برای تخلیه مخزن ابتدا درب عقب باز شده و سپس توسط سیستم هیدرولیک، مخزن تا حدود 50 درجه متمایل گردیده و تخلیه می شود.


در این دستگاه با توجه به کارایی مورد نظر، علاوه بر امکان انتخاب تخلیه معمولی مخزن می توان از سیستم تخلیه بصورت دمش (blowing) نیز استفاده نمود .


در این روش مخزن بدون باز درب عقب تا حدود 50 درجه توسط سیستم هیدرولیک متمایل شده و مواد از طریق سیستم دمش در ارتفاعات یا طبقات کارخانه تخلیه می شوند.


تمیز بصورت اتوماتیک توسط سیستم reverse انجام می شود .


بنابراین در هرزمان حداکثر توان مکش قابل دسترس می باشد و برای تمیز نیاز به باز آن نخواهدبود.


 


تابلو برق و سیستم کنترل دستگاه
این قسمت شامل یک تابلوی برق و فرمان دستگاه بوده که کلیه عملیات به شرح زیر انجام می شود. 1. روشن و خاموش دستگاه

 2. کنترل سیستم تمیز کاری ها

 3. کنترل سطح مواد مخزن

 4. مشاهده فشار کاری پمپ


شاسی
شاسی دستگاه وکیوم لودر که کلیه اجزای فوق بر روی آن نصب می شود به دو صورت قابل تحویل است.


الف) دستگاه می تواند بر روی انواع تریلر مناسب، نصب و تحویل گردد.


در این ح جهت جابجایی به تراکتور و یا یک کامیون کشنده نیاز خواهد داشت.


ب) همچنین می توان دستگاه را بر روی انواع کامیون های موجود در بازار با توجه به ظرفیت آنها نصب نمود.


از این دستگاه ها در صنایع سیمان،نفت،گاز، پتروشیمی،فولادومعادن میتوان استفاده نمود.شرکت اسب زر اولین طراح و تولید کننده وکیوم لودر در ایران می باشد.لازم به ذکراست پرسنل این شرکت در هرزمان آماده بازدید از محل،مذاکره حضوری وارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر می باشند.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


وکیوم لودر


https://goo.gl/xsmla2


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


‏http://www.aparat.com/asbzar
صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/29/وکيوم لودر ( Industrial vacuum loader )/
جاروی محوطه pb 160 dk

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه سرنشین‏ دار متوسط برای جمع‏ آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه‏ ها معمولاً در محیط‏ هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شود.جاروی محوطه pb 160 dk • قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن زباله

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏ها

 • دارای موتور سه سیلندر دیزل آب خنک lombardini ایتالیا

 • انتقال قدرت به چرخ عقب به صورت هیدرواستاتیک

 • فرمان هیدرولیک بر روی چرخ عقب

 • دارای چرخ‏ های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله ‏های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • لوازم سفارشی

 • امکان نصب ک ن (ارتفاع 2160 میلیمتر)

 • امکان نصب dust control

 • امکان استفاده از سیستم پاشش آب بر روی برس‏ های جلو برای جلوگیری از بلند شدن گرد وخاک

 • امکان نصب لاستیک بادی

 • امکان استفاده از green filter

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking


جاروی محوطه pb 160 dk


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود. • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره

 • دارای بدنه با دوام از جنس استیل

 • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره)

 • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوح


جاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.


این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.


درهنگام عملکرد برس هاامکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.


دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی  در محیطهای شهری و صنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.
 به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت اسکرابر دستی با واحد فروش تماس بگیرید


 02154635    –    09120235174  –  asbzarco@


https://goo.gl/yzpdxe


 www.asbzar.com


 021-54635


 کانال اپارات


 https://www.aparat.com/asbzar


 صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/28/جاروي محوطه PB 160 DK/
جاروی محوطه pb 111 sh

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه ی سرنشین ‏دار کوچک برای جمع ‏آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه ‏ها معمولاً در محوطه ‏هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شوند.


 


جاروی محوطه pb 111 sh • ابعاد کم با قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏

 • دارای موتور بنزینی honda ژاپن

 • انتقال قدرت به چرخ ‏های عقب به صورت هیدرواستاتیک و از طریق دیفرانسیل

 • فرمان بر روی چرخ جلو

 • دارای چرخ ‏های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله‏ های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان نصب جارو برقی

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking

 • دارای ظرف‏ های گرد و خاک و زباله در مخزن جهت تخلیه آسان


جاروی محوطه pb 111 sh


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود.
 • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره • دارای بدنه با دوام از جنس استیل • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوحجاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.

این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.

درهنگام عملکرد برس ها امکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.

دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی در محیطهای  شهری وصنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.

  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت اسب زر  رسمی و انحصاری کمپانی claenfix سوئیس در ایران تماس حاصل فرمایید.


به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت اسکرابر دستی با واحد فروش تماس بگیرید


02154635      –     09120235174     –   asbzarco@


https://goo.gl/chywqk


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/27/جاروي محوطه PB 111 SH/
جاروی محوطه pb 111 sh

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های جاروی محوطه ی سرنشین ‏دار کوچک برای جمع ‏آوری زباله ‏هایی مانند گرد و خاک، برگ، قوطی، پاکت، ته سیگار از سطوح صاف و هموار با مساحت کم از جنس، بتن، آسف ، سنگ، موزائیک مورد استفاده قرار می‏ گیرند. از این نوع دستگاه ‏ها معمولاً در محوطه ‏هایی مانند انبار و پارکینگ استفاده می‏ شوند.


 


جاروی محوطه pb 111 sh • ابعاد کم با قدرت مانور بالا

 • دارای بدنه و ساختار صنعتی و شاسی فولادی محکم با عمر بالا برای کار در محیط‏ های صنعتی

 • مجهز به کارآمد برای جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار در فضا

 • مجهز به سیستم تمیزکننده‏ ی ‏

 • دارای موتور بنزینی honda ژاپن

 • انتقال قدرت به چرخ ‏های عقب به صورت هیدرواستاتیک و از طریق دیفرانسیل

 • فرمان بر روی چرخ جلو

 • دارای چرخ ‏های توپر و بزرگ جهت کار در محیط ‏های صنعتی و خشن

 • مجهز به دو عدد برس کناری برای جمع‏ آوری گرد و خاک و زباله‏ های قرار گرفته در کناره و لبه جداول

 • انطباق برس مرکزی با سطح با توجه به پستی و بلندی‏ های زمین

 • امکان تنظیم برس ‏ها

 • در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و نگهداری آسان

 • کاربری آسان

 • امکان نصب چراغ جلو برای کار در محیط‏ های تاریک

 • امکان نصب جارو برقی

 • امکان استفاده از چرخ ‏های none marking

 • دارای ظرف‏ های گرد و خاک و زباله در مخزن جهت تخلیه آسان


جاروی محوطه pb 111 sh


جاروبرقی صنعتی یا سوییپر جاروبرقی آب و خاک (سوییپر ) برای جمع آوری موادمانند گردو خاک و آب مورد استفاده قرار می گیرند.ساختار این دستگاهها متشکل ازموتور مکش، ،مخزن و لوله و نازل ها میباشد.از دستگاه های جاروبرقی آب و خاک در کارخانه ها، اداره ها، مجتمع های مس ی، مساجد، کارواش ها و … استفاده می شود.
 • امکان ارائه در سه مدل یک،دو و سه موتوره • دارای بدنه با دوام از جنس استیل • قابلیت چرخش جهت تخلیه آسان مخزن (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف (در مدل های دو و سه موتوره) • دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوحجاروی های محوطه و خیابانی برای نظافت و جمع آوری گردوخاک و زباله های روی زمین طراحی و تولید می شوند.

این نوع جارو به کمک برس ها و سیستم مکش،عملیات جارو سطوح راانجام می دهندبه این صورت که دوبرس جانبی،زباله هارا به مرکز دستگاه هدایت کرده و برس استوانه ای که در مرکز جاروقرار دارد زباله هارا به داخل مخزن دستگاه اتقال می دهد.

درهنگام عملکرد برس ها امکان بلندشدن ذرات ریز وجود دارد،برای جلوگیری از این امرسیستم فن و دستگاه این ذرات را مکش و جذب می نماید.

دستگاه های جاروی محوطه و خیابانی در محیطهای  شهری وصنعتی برای نظافت معابر ، خیابان ها ، انبارها ، محوطه کارخانه های سیمان ، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرند.

  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت اسب زر  رسمی و انحصاری کمپانی claenfix سوئیس در ایران تماس حاصل فرمایید.


به علت نوسانات ارزی،جهت استعلام قیمت اسکرابر دستی با واحد فروش تماس بگیرید


02154635      –     09120235174     –   asbzarco@


https://goo.gl/chywqk


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/27/جاروي محوطه PB 111 SH/
کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.


 


 تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه
 • دارای پدال ترمز مجزا • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها • کم صدا • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی • کاربری بسیار آسان • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کفکفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه با توجه به شرایط محیط از جمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز و کثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: • پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 • جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.


این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور  با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.


نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


 شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/ks43aq


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


 
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/25/کفشوي سرنشين دار RA 800 sauber/
کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.


 


 تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه
 • دارای پدال ترمز مجزا • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها • کم صدا • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی • کاربری بسیار آسان • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کفکفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه با توجه به شرایط محیط از جمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز و کثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: • پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 • جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.


این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور  با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.


نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


 شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/ks43aq


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


 
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/25/کفشوي سرنشين دار RA 800 sauber/
کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.


 


 تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه
 • دارای پدال ترمز مجزا • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها • کم صدا • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی • کاربری بسیار آسان • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کفکفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه با توجه به شرایط محیط از جمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز و کثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: • پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 • جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.


این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور  با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.


نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


 شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 800 sauber


برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/ks43aq


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco


 
منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/25/کفشوي سرنشين دار RA 800 sauber/
کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.کف شوی سرنشین دار ra 900 sauber • تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه

 • دارای پدال ترمز مجزا

 • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی

 • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف

 • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها

 • کم صدا

 • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

 • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ

 • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش

 • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین

 • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف

 • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی

 • کاربری بسیار آسان

 • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه

 • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کف 


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber
دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه باتوجه به شرایط محیط ازجمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز وکثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: 1. پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 2. جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.
این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.
نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber


https://goo.gl/r2tujc
www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/26/کفشوي سرنشين دار RA 900 sauber/
کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.کف شوی سرنشین دار ra 900 sauber • تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه

 • دارای پدال ترمز مجزا

 • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی

 • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف

 • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها

 • کم صدا

 • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

 • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ

 • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش

 • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین

 • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف

 • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی

 • کاربری بسیار آسان

 • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه

 • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کف 


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber
دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه باتوجه به شرایط محیط ازجمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز وکثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: 1. پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 2. جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.
این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.
نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber


https://goo.gl/r2tujc
www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/26/کفشوي سرنشين دار RA 900 sauber/
کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه‏ های کف‏شوی سرنشین‏ دار بزرگ معمولاً برای نظافت (شستن و خشک ) انواع سطوح از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت با مساحت زیاد مانند پایانه ‏ها و فرودگاه ‏ها، بیمارستان‏ ها، مراکز ید و اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می ‏گیرند. دستگاه ‏های کف‏شوی سرنشین‏ دار تولید شده توسط کارخانه ی cleanfix سوئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.کف شوی سرنشین دار ra 900 sauber • تنها دستگاه کف‏شوی سرنشین‏ دار دارای چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن دستگاه

 • دارای پدال ترمز مجزا

 • دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت خشک کنندگی

 • دارای سیستم هشدار دهنده ی و قطع ‏کن مکش در زمان پر شدن مخزن آب کثیف

 • تنظیم شتاب موتور حرکتی به صورت اتوماتیک در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری از لیز خوردن و هرز گشتن چرخ‏ ها

 • کم صدا

 • باطری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

 • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ

 • دارای چرخ‏ های بزرگ برای سهولت در حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش

 • مجهز به چرخ‏ های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمین

 • طراحی خاص سیستم وکیوم جهت جلوگیری از جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف

 • استفاده از شاسی فولادی و اتصالات ف ی ضدزنگ در دستگاه جهت کار در شرایط سخت و صنعتی

 • کاربری بسیار آسان

 • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه

 • امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کف 


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber
دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه باتوجه به شرایط محیط ازجمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز وکثیف،یک یاچند برس دوار ویک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: 1. پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 2. جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کفشو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.
این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید کف شورهای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشور با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود.
نمونه ای از محصولات کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در گروه صنعتی اسب زر


کفشوی سرنشین دار ra 900 sauber


https://goo.gl/r2tujc
www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/26/کفشوي سرنشين دار RA 900 sauber/
جارو مکنده صنعتی2.2

درخواست حذف اطلاعات

جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 2.2، جهت جمع آوری انواع ضایعات و مواد سنگین طراحی شده است پمپ و موتور صنعتی تعبیه شده در جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 22، علاوه بر ایجاد فشار مکش بسیار زیاد قابلیت کارکرد مداوم را به دستگاه می بخشد. طراحی با آ ین متدهای روز دنیا توسط پرسنل متخصص، استفاده از بهترین قطعات، مواد اولیه و کنترل کیفی حین تولید سبب شده است که این دستگاهها با دو سال گارانتی ارائه شوند و همچنین خدمات پس ازفروش آنها به مدت 10 سال تضمین می گردد. لازم به ذکر است پرسنل این شرکت در هر زمان آماده بازدید از محل، مذاکره حضوری و ارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر میباشند.


گروه صنعتی اسب زر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و تهیه ماشین آلات نظافت صنعتی فعالیت دارد. محصولات صنعتی این شرکت سالهاست در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، خودرو، فولاد، دارویی، غذایی، کاشی و سرامیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر مشغول به کار میباشند. طی این مدت گروه صنعتی اسب زر با خدمات پس از فروش به موقع و موثر توانسته است رضایت این صنایع را بدست آورد.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


جارو مکنده صنعتی 2.2


برای ید و مشاهده کیک کنید.


https://goo.gl/ydkgau


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/22/جارو مکنده صنعتي2.2/
جارو مکنده صنعتی2.2

درخواست حذف اطلاعات

جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 2.2، جهت جمع آوری انواع ضایعات و مواد سنگین طراحی شده است پمپ و موتور صنعتی تعبیه شده در جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 22، علاوه بر ایجاد فشار مکش بسیار زیاد قابلیت کارکرد مداوم را به دستگاه می بخشد. طراحی با آ ین متدهای روز دنیا توسط پرسنل متخصص، استفاده از بهترین قطعات، مواد اولیه و کنترل کیفی حین تولید سبب شده است که این دستگاهها با دو سال گارانتی ارائه شوند و همچنین خدمات پس ازفروش آنها به مدت 10 سال تضمین می گردد. لازم به ذکر است پرسنل این شرکت در هر زمان آماده بازدید از محل، مذاکره حضوری و ارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر میباشند.


گروه صنعتی اسب زر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و تهیه ماشین آلات نظافت صنعتی فعالیت دارد. محصولات صنعتی این شرکت سالهاست در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، خودرو، فولاد، دارویی، غذایی، کاشی و سرامیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر مشغول به کار میباشند. طی این مدت گروه صنعتی اسب زر با خدمات پس از فروش به موقع و موثر توانسته است رضایت این صنایع را بدست آورد.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


جارو مکنده صنعتی 2.2


برای ید و مشاهده کیک کنید.


https://goo.gl/ydkgau


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/22/جارو مکنده صنعتي2.2/
جارو مکنده صنعتی2.2

درخواست حذف اطلاعات

جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 2.2، جهت جمع آوری انواع ضایعات و مواد سنگین طراحی شده است پمپ و موتور صنعتی تعبیه شده در جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 22، علاوه بر ایجاد فشار مکش بسیار زیاد قابلیت کارکرد مداوم را به دستگاه می بخشد. طراحی با آ ین متدهای روز دنیا توسط پرسنل متخصص، استفاده از بهترین قطعات، مواد اولیه و کنترل کیفی حین تولید سبب شده است که این دستگاهها با دو سال گارانتی ارائه شوند و همچنین خدمات پس ازفروش آنها به مدت 10 سال تضمین می گردد. لازم به ذکر است پرسنل این شرکت در هر زمان آماده بازدید از محل، مذاکره حضوری و ارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر میباشند.


گروه صنعتی اسب زر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و تهیه ماشین آلات نظافت صنعتی فعالیت دارد. محصولات صنعتی این شرکت سالهاست در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، خودرو، فولاد، دارویی، غذایی، کاشی و سرامیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر مشغول به کار میباشند. طی این مدت گروه صنعتی اسب زر با خدمات پس از فروش به موقع و موثر توانسته است رضایت این صنایع را بدست آورد.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زرجارو مکنده صنعتی 2.2


برای ید و مشاهده کیک کنید.


https://goo.gl/ydkgau


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/23/جارو مکنده صنعتي2.2/
جارو مکنده صنعتی2.2

درخواست حذف اطلاعات

جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 2.2، جهت جمع آوری انواع ضایعات و مواد سنگین طراحی شده است پمپ و موتور صنعتی تعبیه شده در جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 22، علاوه بر ایجاد فشار مکش بسیار زیاد قابلیت کارکرد مداوم را به دستگاه می بخشد. طراحی با آ ین متدهای روز دنیا توسط پرسنل متخصص، استفاده از بهترین قطعات، مواد اولیه و کنترل کیفی حین تولید سبب شده است که این دستگاهها با دو سال گارانتی ارائه شوند و همچنین خدمات پس ازفروش آنها به مدت 10 سال تضمین می گردد. لازم به ذکر است پرسنل این شرکت در هر زمان آماده بازدید از محل، مذاکره حضوری و ارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر میباشند.


گروه صنعتی اسب زر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و تهیه ماشین آلات نظافت صنعتی فعالیت دارد. محصولات صنعتی این شرکت سالهاست در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، خودرو، فولاد، دارویی، غذایی، کاشی و سرامیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر مشغول به کار میباشند. طی این مدت گروه صنعتی اسب زر با خدمات پس از فروش به موقع و موثر توانسته است رضایت این صنایع را بدست آورد.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زرجارو مکنده صنعتی 2.2


برای ید و مشاهده کیک کنید.


https://goo.gl/ydkgau


www.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/23/جارو مکنده صنعتي2.2/
کف شوی ربات robo 40s

درخواست حذف اطلاعات

کمپانی cleanfix سوئیس اولین طراح و تولید‏کننده‏ ی دستگاه اسکرابر ربات در سراسر دنیا می‏ باشد. توانایی تولید این محصول توسط کارخانه ی cleanfix نشان دهنده ‏ی علم و تکنولوژی پیشرفته ‏ی این کمپانی نسبت به سایر رقبا در زمینه ی تولید اسکرابر است. اسکرابر ربات به عنوان مدرن‏ترین و به روزترین دستگاه شستشوی کف، به وسیله سنسور‏ها، سیستم ره‏یاب و حافظه ‏ای که به آن مجهز گردیده، کار شستن و خشک سطوح صاف از جنس سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت را به صورت کاملاً ایمن، موثر و بهینه بدون نیاز به کاربر انجام می‏ دهد.از دستگاه اسکرابر ربات در محیط‏ های کم رفت و آمد مانند انبار‏ها استفاده می ‏شود.


 کف شوی ربات robo 40s
 • مجهز به سیستم ره ‏یاب (navigation system) • مجهز به سیستم کنترل میزان پاشش آب و مواد شوینده • مجهز به چراغ گردان هشدار دهنده • مجهز به سیستم ترمز دقیق، کارآمد و ایمن • امکان جابجایی آسان به وسیله ترولی مخصوص در زمان عدم کارکرد • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ • کم صدا • مجهز به چرخ ‏های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمینکف شوی ربات robo 40s


دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه باتوجه به شرایط محیط ازجمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز و کثیف،یک یا چند برس دوار و یک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: • پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 • جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کف شو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.


این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید دستگاههای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشو  با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


کف شوی رباط robo 40s


برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/xxgwyd


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/24/کف شوي ربات robo 40s/
کف شوی ربات robo 40s

درخواست حذف اطلاعات

کمپانی cleanfix سوئیس اولین طراح و تولید‏کننده‏ ی دستگاه اسکرابر ربات در سراسر دنیا می‏ باشد. توانایی تولید این محصول توسط کارخانه ی cleanfix نشان دهنده ‏ی علم و تکنولوژی پیشرفته ‏ی این کمپانی نسبت به سایر رقبا در زمینه ی تولید اسکرابر است. اسکرابر ربات به عنوان مدرن‏ترین و به روزترین دستگاه شستشوی کف، به وسیله سنسور‏ها، سیستم ره‏یاب و حافظه ‏ای که به آن مجهز گردیده، کار شستن و خشک سطوح صاف از جنس سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن، اپو ی و پارکت را به صورت کاملاً ایمن، موثر و بهینه بدون نیاز به کاربر انجام می‏ دهد.از دستگاه اسکرابر ربات در محیط‏ های کم رفت و آمد مانند انبار‏ها استفاده می ‏شود.


 کف شوی ربات robo 40s
 • مجهز به سیستم ره ‏یاب (navigation system) • مجهز به سیستم کنترل میزان پاشش آب و مواد شوینده • مجهز به چراغ گردان هشدار دهنده • مجهز به سیستم ترمز دقیق، کارآمد و ایمن • امکان جابجایی آسان به وسیله ترولی مخصوص در زمان عدم کارکرد • دارای پارویی مکش منحنی شکل، سنگین و ضدزنگ • کم صدا • مجهز به چرخ ‏های ضد سایش و none marking جهت جلو گیری از به جای گذاشتن رد بر روی سطح زمینکف شوی ربات robo 40s


دستگاه های کف شو برای نظافت(شستن وخشک )انواع سطوح ازجمله سرامیک،سنگ،موزائیک،بتن،اپو ی و پارکت مورد استفاده قرارمیگیرند.


این دستگاه ها درمدلهای مختلف تولید می شوندکه باتوجه به شرایط محیط ازجمله مساحت،جنس کف ونوع آلودگی انتخاب میگردند.


ساختار این دستگاهها متشکل از دومخزن آب تمیز و کثیف،یک یا چند برس دوار و یک پارویی مکش میباشد.


کار دستگاه پس از پر مخزن آب تمیز به شرح زیر انجام می شود: • پاشش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس زدن (شستن)

 • جمع آوری آب و آلودگی و انتقال آن به مخزن آب کثیف (خشک )


از دستگاه های کف شو در محیط هایی مانند:


مراکز ید،بیمارستانها،فرودگاهها، ها،انبارها،سالن های تولید و… استفاده میشود.


گروه صنعتی اسب زر تنها رسمی کمپانی کلینفی (cleanfix) سوئیس در ایران است.


این کمپانی در سال 1976 در کشور سوئیس شهر henau فعالیت خود را در زمینه تولید دستگاههای نظافت صنعتی آغاز نمود و در سال 1980 اولین صادرات خود رابه آلمان انجام داد.


تخصص این کمپانی تولید دستگاههای اسکرابر یا کفشو  با تمرکزبر کیفیت، نوآوری و خدمات پس ازفروش می باشد. درحال حاضر طیف وسیعی از تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر می شود


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


کف شوی رباط robo 40s


برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/xxgwyd


www.asbzar.com


021-54635


کانال اپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/24/کف شوي ربات robo 40s/
جارو مکنده صنعتی 13کیلووات

درخواست حذف اطلاعات

جارو مکنده صنعتی سنگین روب vch 13، جهت جمع آوری انواع ضایعات و مواد سنگین طراحی شده است پمپ و موتور صنعتی تعبیه شده در جارو مکنده صنعتی سنگین روب  vch 13، علاوه بر ایجاد فشار مکش بسیار زیاد قابلیت کارکرد مداوم را به دستگاه می بخشد. طراحی با آ ین متدهای روز دنیا توسط پرسنل متخصص، استفاده از بهترین قطعات، مواد اولیه و کنترل کیفی حین تولید سبب شده است که این دستگاهها با دو سال گارانتی ارائه شوند و همچنین خدمات پس از فروش آنها به مدت 10 سال تضمین می گردد. لازم به ذکر است پرسنل این شرکت در هر زمان آماده بازدید از محل، مذاکره حضوری و ارائه پیشنهاد مناسب و اطلاعات بیشتر میباشند.گروه صنعتی اسب زر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و تهیه ماشین آلات نظافت صنعتی فعالیت دارد. محصولات صنعتی این شرکت سالهاست در صنایع مختلف از قبیل صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، خودرو، فولاد، دارویی، غذایی، کاشی و سرامیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر مشغول به کار میباشند. طی این مدت گروه صنعتی اسب زر با خدمات پس از فروش به موقع و موثر توانسته است رضایت این صنایع را بدست آورد.


 شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


 جارو مکنده صنعتی 13 کیلو وات


 برای ید و مشاهده کلیک کنید


https://goo.gl/byttu6


 www.asbzar.com


 021-54635


 کانال آپارات


 https://www.aparat.com/asbzar


 صفحه اینستاگرام 


www.instagram.com/asbzarco

منبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/21/جارو مکنده صنعتي 13کيلووات/
خدمات نظافت صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

  سیستمهای تولیدی شرکت اسب زر، توانایی جابجایی مواد جامد و مایع تا فواصل طولانی، نقاط مرتفع و مکانهای با عمق زیاد و دور از دسترس را امکان پذیر می سازد.


از این دستگاه ها در زمان تعمیرات اساسی (overhaul)  پالایشگاه ها جهت تخلیه و شارژ کاتالیست و پرلیت و همچنین جمع آوری مواد دپو شده در محوطه ها و سالنهای تولید بخصوص در صنایع فولاد و سیمان استفاده میشود.
این شرکت توانایی عقد قرارداد های خدمات پیمانکاری جهت ارائه و انجام موارد فوق دارا بوده و تا کنون عملیات فوق را در پالایشگاه ها و صنایع متعددی به انجام رسانده است.
در صورت نیاز به ب اطلاعات بیشتر  در این خصوص با شرکت اسب زر تماس حاصل فرمایید.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


خدمات نظافت صنعتیwww.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarcoمنبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/17/خدمات نظافت صنعتي/
خدمات نظافت صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

  سیستمهای تولیدی شرکت اسب زر، توانایی جابجایی مواد جامد و مایع تا فواصل طولانی، نقاط مرتفع و مکانهای با عمق زیاد و دور از دسترس را امکان پذیر می سازد.


از این دستگاه ها در زمان تعمیرات اساسی (overhaul)  پالایشگاه ها جهت تخلیه و شارژ کاتالیست و پرلیت و همچنین جمع آوری مواد دپو شده در محوطه ها و سالنهای تولید بخصوص در صنایع فولاد و سیمان استفاده میشود.
این شرکت توانایی عقد قرارداد های خدمات پیمانکاری جهت ارائه و انجام موارد فوق دارا بوده و تا کنون عملیات فوق را در پالایشگاه ها و صنایع متعددی به انجام رسانده است.
در صورت نیاز به ب اطلاعات بیشتر  در این خصوص با شرکت اسب زر تماس حاصل فرمایید.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


خدمات نظافت صنعتیwww.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarcoمنبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/17/خدمات نظافت صنعتي/
خدمات نظافت صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

  سیستمهای تولیدی شرکت اسب زر، توانایی جابجایی مواد جامد و مایع تا فواصل طولانی، نقاط مرتفع و مکانهای با عمق زیاد و دور از دسترس را امکان پذیر می سازد.


از این دستگاه ها در زمان تعمیرات اساسی (overhaul)  پالایشگاه ها جهت تخلیه و شارژ کاتالیست و پرلیت و همچنین جمع آوری مواد دپو شده در محوطه ها و سالنهای تولید بخصوص در صنایع فولاد و سیمان استفاده میشود.
این شرکت توانایی عقد قرارداد های خدمات پیمانکاری جهت ارائه و انجام موارد فوق دارا بوده و تا کنون عملیات فوق را در پالایشگاه ها و صنایع متعددی به انجام رسانده است.
در صورت نیاز به ب اطلاعات بیشتر  در این خصوص با شرکت اسب زر تماس حاصل فرمایید.


شرکت تجهیزات نظافت صنعتی اسب زر


خدمات نظافت صنعتیwww.asbzar.com


021-54635


کانال آپارات


https://www.aparat.com/asbzar


صفحه اینستاگرام 
www.instagram.com/asbzarcoمنبع : http://asbzar.ParsiBlog.com/Posts/17/خدمات نظافت صنعتي/