بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

رس سنگین "" خبر""

پست رس سنگین "" خبر"" از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.رس سنگین "" خبر""

درخواست حذف اطلاعات

هرچند "" خبر "" را به قول محتمل صدق و کذب  تعریف نموده اند ، اما این روزها رس خبرنویسی و خبررسانی از احتمال صدق و کذب فراتر رفته است و گاه تیترخبری  ، موجبات خیزش ملتی را فراهم کرده است.  حقی نا حق و یا ناحقی حق شده است . 


بی شک حوزه پر شرافت و درعین حال پر خطر  خبرنگاری ، از چنان قداستی برخوردار است که پای هر ی لیاقت بازشدن به آن را ندارد. آن که مدعی پوشیدن ردای خبر رسانی است ، باید بداند که در این حوزه جز راست نبیند، جز راست نشوند و جز راست و صدق ننویسد. 


نوشتن و خبر رسانی ، جدا از ویژگی های حرفه ای آن که قابل احترام است ، برای کاتب خبر ، ویژگی های روحی و اخلاقی خاصی را نیز به دنبال دارد. آنانی که مزد بستان یکی  جریان خاصندو یا آنانی که همسو با ترویج دهندگان یاس و ناامیدی  مردم از نظام در کشور دست به قلم می شوند ، خواه، ناخواه به جای توسعه مبانی دموکراسی در کشور ، موجبات دورشدن مردم از بدنه نظام را فراهم می آو رند.آنا ن خبرنگار نیستند که شاید""    خبرساز  ""  باشند. 


البته آ نچه گفتیم به این  معنی نیست  که اهالی خبر دربست ال ه باشند و هرچه برمذاق بزرگان خوش بیاید ، بنویسند ، هرگز . زیرا این با مهمترین ویژگی ذاتی یک خبرنگار که آزاد شی و آزاد نویسی است در تناقضی آشکار است.  او باید با چشمان تیز بین و حقیقت شناس خود ، آنچه را که در جهت بهبود وضع کشورش لازم است بر زبان قلم خود جاری کند. 


17 مرداد هرسال که در سالیاد شهادت خبرنگار شهید"" محمود صارمی "" اهالی خبر و رسانه ، فرصتی برای دیده شدن دارند، بهترین زمان برای مرور شرح وظایف انی است که ردای پرشرافت خبر را بر تن کرده و دراین راه، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.


باشد که این روز ، بهانه ای برای تجلیل از همه انی باشد که حق "" خبر "" را به درستی ادا می کنند و آگاهی بخشیدن به اهالی جامعه خود را از هر چیزی واجب تر می دانند.


.
منبع : http://ardakaneman.blogsky.com/1396/05/17/post-792/رسالت-سنگین-خبر-