بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

از ما به مهربانی یاد آرید

آخرین پست های وبلاگ از ما به مهربانی یاد آرید به صورت خودکار از بلاگ از ما به مهربانی یاد آرید دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.وام کتاب!!!

درخواست حذف اطلاعات
فکرش را ید:

۱ میلیون تومان دارید تا کتاب خانه خود را پر کنید. به طور میانگین اگر هر کتاب ۱۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، یا یک میلیون تومان می شود ۱۰۰ کتاب مورد علاقه خود را ب ید. این کتاب ها را اگر امسال ن ید، فقط تا ۲-۳ سال دیگر احتمالا چند برابر قیمت خواهند داشت.

چه فکر خامی؟

نه، به هیچ عنوان خام نیست. فقط کافی ست مثل وام ۲۵ میلیونی خودرو هم نه، مثل کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی ید منزل، سهمی هم به کتاب خانه داده شود. در آن صورت می توانیم من و شما، به راحتی آب خوردن، راهی کتاب فروشی مورد علاقه خود شویم و با کارتی مشابه آن کارت، ۱ میلیون تومان، یا حتی نصف این مقدار، کتاب هایمان را ب یم، انبارهای کتاب را خالی کنیم، کتابفروش را راضی کنیم و مراکز پخش کتاب را رونق بدهیم. در آن صورت بازار کتاب، می تواند با نیرویی تازه شروع به کار کند و ما هم زمانی که چاپ جدید کتاب هایمان، در وضعیتی احتمالا تورمی، به قیمتی مثلا ۱ و نیم تا ۲ میلیون تومان رسیده است، آهسته آهسته همان ۵۰۰ هزار تومان را بازگردانیم.

اگر این اتفاق بیفتد، در این حرکت فرهنگی هیچ ضرر نخواهد کرد. نه ت، نه ناشران قانونی آن، نه مراکز پخش و کتاب فروشی و نه خواننده.

نیما افشاری
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-975.aspx
آیا شما می دانید چرا؟؟؟!

درخواست حذف اطلاعات

آیا شما می دانید چرا؟؟؟!

چطوریه که ت برای کارگران حداقل دو برج حقوق (بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان) و حداکثر سه برج حقوق تعیین می کنه
ولی برای کارمندا 603هزار تومان!!!!!

نکنه اون چون از جیب کارفرماست ، حاتم طایی میشه و این یکی را باید خودش بده بحث صرفه جویی و شرایط شعب طالب یادش می یاد؟؟؟؟!!!
(البته این حکایت همه ی تهای قبلی هم هست)
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-969.aspx
کجایند مردان بی ادعا....

درخواست حذف اطلاعات

کجایند مردان بی ادعا....

وﻗﺘﯽ تو جبهه ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ، ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﺍﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ.
ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﻤﯿﺰﺷﺪ. ﺣﺎﻻﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ...

"شهید حسین ازی"

شرمشان باد، انی، که با ، ی و رانت خواری به خون و راه شهیدان خیانت د و می کنند.،،،
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-968.aspx
بیت المال یا بیت الحال!!!

درخواست حذف اطلاعات

بیت المال یا بیت الحال!!!

چند وقت پیش یکی ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ میلیارد و اون یکی دوازده هزار ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ تومن ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ؛ و ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ!!!
سی ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪاﻥ ﻣﯿﻦ ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ ؛ یکی شون ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﻛﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ، بقیه ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩند ترسیده !!
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : « ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻢ ؛ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻪ» ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ!!!
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-966.aspx
ای دبستانــــی ترین احســــاس من

درخواست حذف اطلاعات

دبستان من

ورودی دبستان یاسایی دامغان و در ورود به کلاس اول من در 41سال قبل!!!

(که در گذار ناگزیر روزگار اکنون تبدیل به آپارتمان شده است. ذوق سازنده آپارتمان موجب شده که نام آپارتمان را بگذارد "یاسایی")

اولیــــن روز دبستـــــان بازگــرد

کودکــی ها شاد و خندان بازگرد

بازگــــــرد ای خاطـــرات کودکی

بر ســـــوار اسب هــای چوبکـی

خاطـــــرات کودکــــــی زیبـاترند

یادگـــاران کهــــــن ماناتــــــرند

درسهـــــای سال اول ساده بود

آب را بابا به ســـــــــارا داده بود

درس پند آمـــــوز روباه و وس

روبـــــه مکار و چاپلــــــوس

کاکلــی گنجشککی باهوش بود

فیل نادانــــی برایش مـــوش بود

روز مهمانــــی کوکب خانم است

سفره پر از بــوی نان گندم است

با وجــود ســـوز و سرمای شدید

ریز علی پیراهن از تن مـــی درید

تا درون نیمکت جـــا مـــی شدیم

ما پر از تصمیم کبــــرا می شدیم

پاک کن هایـــــی ز پاکی داشتیم

یک تراش ســـرخ لاکی داشتیم

کیفمان چفتــی به رنگ زرد داشت

دوشمان ازحلقه هایش درد داشت

گرمـــــی دستانمـــــــــان از آه بود

برگ دفترهــــامان به رنگ کــاه بود

مانده در گوشم ص چون تگرگ

خش خش جـــــاروی بابا روی برگ

همکــــــلاسی های من یادم کنید

باز هــــم در کوچـــــه فریادم کنید

همکــلاسی های درس و رنج و کار

بچـــــه های جامــــه های وصله دار

کاش هــــرگز زنگ تفریحـــــــی نبود

جمع بـــــــودن بود و تفریقـــــی نبود

کاش مـــی شد باز کوچک میشدیم

لااقـــــــل یک روز کودک می شدیم

یاد آن آمــــــــوزگار ساده پـــــــــوش

یاد آن گچــــــها که بودش روی دوش

ای معلــــــم نام و هــم یادت به خیر

یاد درس آب و بـــــابـــــایت به خیــر

ای دبستانــــی ترین احســــاس من

باز گرد این مشــق ها را خط بزن
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-961.aspx
خدا قوت...

درخواست حذف اطلاعات

خدا قوّت

انصاف حکم می کند که که از کنار این خبر مهم نباید ساده گذشت.
حداقل یک تشکر و خسته نباشید باید گفت. همانطور که اگر اشکالی دیده می شه ، با نیت رفع آن ، بیان می شه - کارهای مثبت و بعضا بدون سر و صدا و ادعا را نیز باید جست و قدردانشان بود.
اونایی که کمپین ساز برای هر چیز با ربط و بی ربطی هستن ، کاش منصفانه به همه ی وقایع نگاه کنند.که اگر نبود تلاش هایی همچون خبر ذیل ، چه بسا الان ایران به جای عراق جولانگاه دار و دسته ی خوارجی شده بود.

معاون اطلاعات گفت: 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده طی یک ماه گذشته توسط کارکنان این وزارتخانه در سطح کشور دستگیر شدند.
http://www.asriran.com/fa/news/340432/وزارت-اطلاعات-دستگیری-30-نفر-مرتبط-با- -در-ایران
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-953.aspx
درس هایی از بازی ایران و آرژانتین

درخواست حذف اطلاعات

بازی ایران و آرژانتین باعث شد تا اعتقادم بر چند نظر راسخ تر بشه:
1- مدیریت خوب و کاردان و کاربلد باتجربه تاثیرش بیش از هر عاملی می باشد. (کارلوس وش کاربلد)
2- در جذب نیرو (اینجا بازیکن) صرفا توانایی های تخصصی شخص مهم است نه فاکتورهای گزینشی و منشوری!!!
3- هماهنگی تیم اجرایی در ب نتیجه و ایجاد همدلی بسیار موثر هست.


*** کاش مسئولین ارشد در چینش نیروهای اجرایی مملکت ، فارغ از فاکتورهای گزینشی ، که بسیاری از آنها من درآوردی و سلیقه ای هستن ، از تمامی نیروهای توانا (در صنعت - اقتصاد - سیاست - ...) درسطح ادارات و وزارتخانه ها و کارخانه ها استفاده کنند که نتیجه ی آن سربلندی و افتخار و پیشرفت کشور و رضایتمندی و اتحاد ملت خواهد بود، همان چیزی که از کمبود آن به شدت در رنجیم.
منبع : http://andisheh.blogfa.com/post-955.aspx