بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گوشی

پست گوشی از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.گوشی

درخواست حذف اطلاعات
من یه عادت بدی دارم اس هنوز به دستم نرسیده،زارت جواب میدم

نمیدونم چجوری این رفتارمو ترک کنم

????????حتی خوابم باشم صدا گوشیم بیاد میپرم ج اس میدم باز میخابم

????باید تمرین کنم کمتر گوشی بگیرم دستم یکی ندونه فک میکنه بیکارم
منبع : http://amoursweet.blogfa.com/post/340