بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

رضا ملکی (اهر)

آخرین پست های وبلاگ رضا ملکی (اهر) به صورت خودکار از بلاگ رضا ملکی (اهر) دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.7جمله برتراز مابرای دوستان دور اما نزدیک

درخواست حذف اطلاعات
1.دلت را به دریانزن آ به ساحل بر خواهی گشت دلت را به رود بسپار تا لذت سفر را ی

2.آنان که دیده هایشان را کتمان میکنند چگونه در ندیدنت ستایشت کنند هر چند ندیدنمان دلیل محکم بر حضور توست

3.از آن چه می تر سیم شه نمی کنیم باشد که بدانیم بی شک به آن دچار می شویم

4.بدبختی در نبود خوشبختی نیست در نبودتوان آدمی در تحمل خوشبختی دیگران است

5.عهد نامه ای باید خورده شود عَلَم گشته کتاب ها کار موریانه می کنند با مزه خاک

6.دنیا را بر خود سخت نگیر سخت گیر خودت باش تاسخت ترین سختی ها سهولت یابد

7.ترسم از آن است که گان بیدار شوند وباز خود را به خواب غفلت زنند!
منبع : http://aharkids.blogfa.com/post/49/7جمله-برتراز-مابرای-دوستان-دور-اما-نزدیک