بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شب هاي عاشقانه و باراني...

آخرین پست های وبلاگ شب هاي عاشقانه و باراني... به صورت خودکار از بلاگ شب هاي عاشقانه و باراني... دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.می خواهمت

درخواست حذف اطلاعات


 
آسمان عشقت مرا در برگرفته


می دانم


دوستم داری


باورم داری


اگر نگاهت، لبخندت با من است


اگر آغوش تو را دارم


اگر عاشقانه هاست بین سکوت چشم هایمان
دیر یا زود زمانش می رسد


و چقدر دلم روشن است


به آمدنت


بودنت


باورم اینست


که دل به دل راه دارد


عاشقانه بی قرار توام


و تنها عاشق تو ام


و همیشه


همیشه تنها عاشق تو بودم


و تا ابد


تنها عاشق تو خواهم ماند


و باورم اینست


دل به دل راه دارد


...


 


 


اثر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس #صاحب_ا مان #مهدی_موعود # _شیعیان_آزادگان
#یاس


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/372/مي خواهمت/
غنچه و ماه

درخواست حذف اطلاعات
 


غنچه نشکفته را بین دل ز خشکی ها رمید 


 خون دل جوشید و عشقی ماندنی تر را بدید
نیمه ره در کنج خلوت های شبهای سیاه 


در پی عشقی هراسان شد بدور از یک گناهآه دل جوشید و خون شد قلب مست و ماه او


یک نگاه ساده مه شد شروع راه اودیده پر از شبنم و دل پر ز آه یا خدا


 رحم کن بر زخم قلبم ای پناه خوب مااشگ حسرت، ابر پنهان کرد روی پاک ماه


بغض پر شد در دل مست و لطیف و بی پناهباد آمد ابر بارید و ندید او روی ماه 


چونکه روشن شد هوا او وصف کرد از کوی ماهچهره تابان و روی مهربان و ماندنی 


 شعر عشق و لحن زیبا و حضوری خواندنییاد کرد از عطر شوقش در حضور سبزه زار


دل چو مست ماه زیبا و حضوری گریه وارچشم ها غرق خلوص وقلب سرشار و لطیف


نرمش خورشید کرد آن را خوش اندام و ظریفعشق گل را کرد زیبا و لطیف و پر توان


گشت ماهی بی نظیر و پر ز عشق آسمانعشق نور مهربان ماه در شبهای تار


در گلستان عروجش شد به راهی ماندگارصوت عشقش را شنید آن بلبل مست و غریب


شد به یاد گل سراسر غرق آوازی نجیبقاصدک ها جویباران چشمه ساران شد خبر


در پناه عشق پاکی زنده شد قلبی دگر
. . .


لحظه ها در حسرت مه گل شکفت و خسته شد


چونکه شب شد باز عشقش با رخ مه بسته شد
گل نگاهی کرد بر ماه و بخواند از قلب خویش


 ماه مبهوت از حضور عاشق سر مست خویش
 


ماه آرام از سماء و عشق بی حد راز گفت


چشم گل را باز کرد و از شب و پرواز گفتاز عروج بی نهایت تا خدا فریاد کرد


 عاشقی را شوق خواند و قلب گل آزاد کردگل که مست از خالق خود همره مه زنده شد


 در ره او پاک گشت و پر ز آب دیده شدمه نشان از عشق داد و گل سراپا شد صفا


 شد جدا از روی ماه و مست قلبی با خداچونکه گل دید آن حضور ساده و زیبای ماه


شرم کرد از عشق رویش شد پر از دنیای ماهچون به اوج عشق خالق گل سرود از مستی اش


 پر گشود از جسم خاکی دل د از هستی اشجسم پژمرد و دلش شد زنده و غرق صفا


دل سرود از عشق پاک و چشمه یاد خداصبح بلبل جسم گل دید و شد آگاه از دلش


غرق کوی عشق خالق بس سرود از محفلشعالم و آدم شده پر از حضور و بوی گل


چونکه خالق گشت معشوق و چه خوش شد خوی گلشب مکان عشق گشت و شبنم و نور و صفا


عالمی پر از حضور و عشق بیتای خدا


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا  #غنچه_و_ماه #غنچه #ماه # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/371/غنچه و ماه/
غنچه و ماه

درخواست حذف اطلاعات
 


غنچه نشکفته را بین دل ز خشکی ها رمید 


 خون دل جوشید و عشقی ماندنی تر را بدید
نیمه ره در کنج خلوت های شبهای سیاه 


در پی عشقی هراسان شد بدور از یک گناهآه دل جوشید و خون شد قلب مست و ماه او


یک نگاه ساده مه شد شروع راه اودیده پر از شبنم و دل پر ز آه یا خدا


 رحم کن بر زخم قلبم ای پناه خوب مااشگ حسرت، ابر پنهان کرد روی پاک ماه


بغض پر شد در دل مست و لطیف و بی پناهباد آمد ابر بارید و ندید او روی ماه 


چونکه روشن شد هوا او وصف کرد از کوی ماهچهره تابان و روی مهربان و ماندنی 


 شعر عشق و لحن زیبا و حضوری خواندنییاد کرد از عطر شوقش در حضور سبزه زار


دل چو مست ماه زیبا و حضوری گریه وارچشم ها غرق خلوص وقلب سرشار و لطیف


نرمش خورشید کرد آن را خوش اندام و ظریفعشق گل را کرد زیبا و لطیف و پر توان


گشت ماهی بی نظیر و پر ز عشق آسمانعشق نور مهربان ماه در شبهای تار


در گلستان عروجش شد به راهی ماندگارصوت عشقش را شنید آن بلبل مست و غریب


شد به یاد گل سراسر غرق آوازی نجیبقاصدک ها جویباران چشمه ساران شد خبر


در پناه عشق پاکی زنده شد قلبی دگر
. . .


لحظه ها در حسرت مه گل شکفت و خسته شد


چونکه شب شد باز عشقش با رخ مه بسته شد
گل نگاهی کرد بر ماه و بخواند از قلب خویش


 ماه مبهوت از حضور عاشق سر مست خویش
 


ماه آرام از سماء و عشق بی حد راز گفت


چشم گل را باز کرد و از شب و پرواز گفتاز عروج بی نهایت تا خدا فریاد کرد


 عاشقی را شوق خواند و قلب گل آزاد کردگل که مست از خالق خود همره مه زنده شد


 در ره او پاک گشت و پر ز آب دیده شدمه نشان از عشق داد و گل سراپا شد صفا


 شد جدا از روی ماه و مست قلبی با خداچونکه گل دید آن حضور ساده و زیبای ماه


شرم کرد از عشق رویش شد پر از دنیای ماهچون به اوج عشق خالق گل سرود از مستی اش


 پر گشود از جسم خاکی دل د از هستی اشجسم پژمرد و دلش شد زنده و غرق صفا


دل سرود از عشق پاک و چشمه یاد خداصبح بلبل جسم گل دید و شد آگاه از دلش


غرق کوی عشق خالق بس سرود از محفلشعالم و آدم شده پر از حضور و بوی گل


چونکه خالق گشت معشوق و چه خوش شد خوی گلشب مکان عشق گشت و شبنم و نور و صفا


عالمی پر از حضور و عشق بیتای خدا


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا  #غنچه_و_ماه #غنچه #ماه # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/371/غنچه و ماه/
گفت و گو با دل

درخواست حذف اطلاعات


 


پرسیدم از دل خویش تا کی توان سفر کرد


گفتا به اوج مستی باید ز دل گذر کردگفتم چگونه باید بودن به راه عرفان


گفتا ز هر چه زشتی در عمق شب حذر کردگفتم که جام ساقی در ساغم روان کن


گفتا همیشه باید خون جاری از جگر کردگفتم همیشه در دل غم ها نهفته دارم


گفتا گلت نگه کن او هر دلی به در کردگفتم به رسم فرهاد کندم ستون دل را


گفتا عجب نوایی کاین هر دلی چو زر کرد


گفتم به درد دل ها کی می رسد دوایی


گفتا به راه مستی عقلت بسی شرر کرد


گفتم توان ندارم از درد تلخ هجران


گفتا به رسم باران باید ز ره گذر کرد


گفتم که اشک خونین بارد همیشه از دل


گفتا عجب کمالی در نرگست نظر کرد


گفتم مرا مسوزان ای یاس مهربانم


گفتا بچش که باید از جان به جان سفر کرد


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/370/گفت و گو با دل/
عشق بارانی

درخواست حذف اطلاعات

http://s8.picofile.com/file/8323094126/wp_image_143605109.jpg
می خواهمت


تشنه تر از همیشه


بی قرار تر از همیشه


بارانی تر از همیشه


نیازمند تر از همیشه


پر شور تر از همیشه...


می خواهمت
می خواهی مرا


اما شاید خدا زمان دیگری را می پسندد


صبر می کنم


بر بدی های خودم


بر تلخی روزگار


بر تحمل دوری خوبی های بی حد و مرز تو


چقدر تو خوبی


و من ...


گاهی حس می کنم چقدر دور شده ام ... از تو... و همه خوبی هایت
نشانه ها را گذاشتی


و من هنوز دربه در خواسته های بی سر ته خود گمشده ام


گمشده ام


 بی تو گمشده ام


من که جز تو چیزی نمی خواستم


این منی را که خودم خلق کرده ام را نمی پسندم


خودم را باور نمی کنم


...


ولی تو مرا باور کرده ای


چقدر تو خوبی


در باورم نمی گنجد


...


کاش قراری بگذاریم


برای چشم هایت


برای تماشای چشم هایت


برای غرق شدن در چشم هایت


دریای چشمانت عمق عجیبی دارد


می توان تا ابد در آن غرق شد


باور کنی یا نه


عجیب عاشق نگاه تو ام...


بی انتهاست


کاش قراری بگذاریم...


 شاعر: سیده زهرا رحمانی


image result for ?برای تو?‎


 #سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/360/عشق باراني/
تپش حضور تو

درخواست حذف اطلاعات

 

می تپد حضور تو عشق من عیان شده


در خزان زندگی یاد تو جوان شدهشور و شادی از رخت جاری و چه بی کران


زندگی به عشق تو بس که جاودان شدهیادگار خوب دل مرحم جنون دل


در گذار تو دلم رنگ ارغوان شدهساده و چه بی ریا دل س بی دلی


از حضور عشق تو مست و مهربان شدهسادگی نماد من مهربانی از تو بود


روی ماه و دلبری در تو بی کران شدهپاکی نسیم دل  در حضور کوی تو


 از عروج عشق تو فارغ از خزان شدهبی تو ای نسیم من خسته حال و بی م


یاس کوی تو پر از عشق آسمان شده
شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/361/تپش حضور تو/
در گذر

درخواست حذف اطلاعات

related image
لحظه ها کوتاه است


زندگیمان زیباست


آب در کاسه دل می جوشد


در قفس مرغ دگر بار تو را می خواند


 


لحظه ها در پی هم


همره سایه باد


می سرایند ندای خوش آوای جهان


 


این جهان در گذر است


راه فردا آبیست


در ره دنیای نهان


قلب ها در تپشند


 


در فراز همه این سخنان


کاش می دانستم


دل گل در غم چیست؟!


 شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/362/در گذر/
چشم به راه

درخواست حذف اطلاعات


 


 


چشم به راهت هستم


منتظر خواهم ماند.


ودر آن خلوت تنهای دل


وبه شوق دیدار


دیده را خواهم بست


...


من تورا خواهم دید


در حضور گلها


در نوک قله عشق


در همان جا که دلم آرام است


...


باتو من می آیم


به هر آنجا که بخواهی از من


وچه آبیناک است


راه دنیای نهانی که نشانم دادی


 


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/363/چشم به راه/
غمت صفای دلم بود

درخواست حذف اطلاعات


 


 


چرا ز درد تو گفتم غمت صفای دلم بود


چرا ز روی تو خواندم رخت شفای دلم بودچرا خیال حضورت شده حدیث زبان ها


 حضور مملو از عشقت فقط برای دلم بودهمیشه چون دل دریا پر از متانت و نوری


 بگو که چشم لطیفت دعا سرای دلم بودچرا رمیدم از عشقت چرا جفا به تو


 تویی که هر نگه تو دل و دعای دلم بودمرا ببخش و گذر کن ز هر چه بد که نمودم


 فکنده ام غم دنیا و آن ریای دلم بودبیا به شوق گذشته به کوچه باغ ملائک


 به گلسرای دوعالم که آن بهای دلم بودو دم عیسی میان عالم عرفان


 چو لحن یاس لطیفم دمت شفای دلم بود


 


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/364/غمت صفاي دلم بود/
نامه ... ای ... برای تو

درخواست حذف اطلاعات
 


نوشتم نامه ای از تو برای چشم غمگینت


صفای آتشین تو و طعم خوب و شیرینتچو گل پیموده ای با دل ره بی منزل عشقت


ص آشنا خواند ز یاد مست و دیرینتشبی را با تو پیمودم در آن دنیای عرفانی


نگاهت مرحمم بود و دل پر مهر و لعلینتتو ای ساقی بیا پر کن نگاه ساغرین من


شب است و همدمی چون تو میان یاد نوشینتمیان آسمان جستم صدای گرم و سنگینت


چه عمقی دیدم آن شب من درون چشم فرزینتمیان آتش و باران چه جنگی کرده ای بر پا 


 مدام از یاد خوبت شد دلم سرمست شاهینت
نبودم لحظه ای با تو که در دامان پر مهرت


ببارد سیل بغض دل ز عشق پاک و شیرینت
گذشت عمرم درون غم و باید رفت از این گلشن 


چرا لطفی ن من به روح و جان غمگینت
 


هزاران سال از عمر من درون غفلتی طی شد


چگونه بشکنم ای دل حضور خواب سنگینت
بیا یاسا که گل رفته و عمرت در خزان خود 


فراموشم نکن ای دل میان درد دیرینت


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/365/نامه ... اي ... براي تو/
قلبم متلاشی شد

درخواست حذف اطلاعات
 


خوش ام و بی قرار


در دم قرار ما


آمدی و چه لطیف و بی امان


خو از لطافت و نیاز غم


شاهد صفای من


 


تو ندیده ای شب پر از غم مرا


تو ندیدهای نگین غرق اشک من


تو ندیده ای دل حزین من


تو مرا ندیده ای


 


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/366/قلبم متلاشي شد/
درد لطیف

درخواست حذف اطلاعات


 


چه درد سرد و لطیفی گرفته قامت من


دل رمیده و بی کند حکایت منچه مانده از همه عالم درون خلوت دل


وجود خود کندم هر دمی شکایت منسبک نسیم سحر در نگاه نرگس صبح   


 عبور سرخ حضورش کند روایت منچه ساده دل ب امیدم از نهایت عشق


 چه بی خبر دل از آن پرتگاه و قایت منهمیشه بی و تنها سرودم از گل و عشق


کجایی ای گل پاکم که رفته راحت من
  تمام تلخی هجران چشیدم و پایان


به حسرت نگهش کرده او هدایت منچه هاب گرانی درون قامت عشق 


 تپیده و همه شب ها کند روایت منچه بی نوا شده یاسم از عشق تو پ ر


به رحم خود نظری کن بر این شهامت من


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/367/درد لطيف/
ای بهار

درخواست حذف اطلاعات
 


باز گردد روزگار عاشقیمان ای بهار


 باز جویم عطر خوب شوق ایمان ای بهاربامدادان نور قرآن کرده دلهامان جوان


 باز این دلها شود پر ابر و باران ای بهارباز هم باران زیبای بهاری جان دهد 


 بر امید خشک این قلب پریشان ای بهارتو مرا عمری شدی معنای عشق و آرزو 


گرچه راه آشنایی بوده پنهان ای بهارباز هم در آسمانم پر گشودی بلبلم 


دل سپردی روح بردی مرحم جان ای بهارغم مخور ای عاشق و معشوق پاک و مهربان


ای که قلبم شد ز تو مست و گل افشان ای بهار
ما اسیر عشق گشتیم و خدا بر ما رساند


آن حضور جنتی را در دل و جان ای بهارشعر عشق یاس مجنون از تو شد بس ماندنی


با تو قلبم پر شد از اشعار و دیوان ای بهار


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز  از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/368/اي بهار/
سکوت آتشین

درخواست حذف اطلاعات

سکوت پر ز آتشی نشسته در کلام دل
عبور پر غرور من چو خنجری به جام دل

چو پیر می فروش شب چو پا کی اقاقیا
همیشه بغض بسته ای نشسته در کلام دل

شمیم شور و شادی از عبور سرد من چکد
نقاب خنده بر رخم و گریه گشته کام دل

گناه عشق و بی ی و درد پیر چشمه ها
چه بی ریا صدا کنم نسیم خوش ام دل

بیا به دشت بی ان بدم به نو گلان ره
که خون چکد ز درد دل ز پاکی سلام دل

بیا که یاس ساده ای سروده از صفای تو
بیا که روح و جان همه نشسته خوش به دام دل


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی
#شاعرمعاصر #شاعر #معاصر #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/369/سکوت آتشين/
ای بهار

درخواست حذف اطلاعات

باز گردد روزگار عاشقیمان ای بهار


 باز جویم عطر خوب شوق ایمان ای بهاربامدادان نور قرآن کرده دلهامان جوان


 باز این دلها شود پر ابر و باران ای بهارباز هم باران زیبای بهاری جان دهد 


 بر امید خشک این قلب پریشان ای بهارتو مرا عمری شدی معنای عشق و آرزو 


گرچه راه آشنایی بوده پنهان ای بهارباز هم در آسمانم پر گشودی بلبلم 


دل سپردی روح بردی مرحم جان ای بهارغم مخور ای عاشق و معشوق پاک و مهربان


ای که قلبم شد ز تو مست و گل افشان ای بهار
ما اسیر عشق گشتیم و خدا بر ما رساند


آن حضور جنتی را در دل و جان ای بهارشعر عشق یاس مجنون از تو شد بس ماندنی


با تو قلبم پر شد از اشعار و دیوان ای بهارشاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز  از سروده های سیده زهرا رحمانیمنبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/368/اي بهار/
چه حال خوشی...

درخواست حذف اطلاعات


 


سلام مهربان


دلم برایت تنگ شده


گفتنی نیست


گوشه چشمی کن


نگاهی... لبخندی... معجزه ای...


دلتنگ تو هستم...


گفتنی نیست


...


related image


 


 


چه ای باشد


تو باشی و


عد تو باشد و


مهر تو باشد و


ت کریمه تو باشد و


من باشم و


گوش بفرمان تو باشم و


فدای تو شوم و


فدای تو شدن چه حال خوشی دارد...


گفتنی نیست


...


سیده زهرا رحمانی
image result for ?صاحب ا مان + پدر?‎#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور


#باران #نور #عشق #خدا #زهرا #سیده_زهرا # دریا #عشق #نور #خدا #پدر #علی #علی_ المومنین #پدر #علی # المومنین_علی # المومنین علی
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/356/چه حال خوشي.../
درد لطیف

درخواست حذف اطلاعات


 


چه درد سرد و لطیفی گرفته قامت من


دل رمیده و بی کند حکایت منچه مانده از همه عالم درون خلوت دل


وجود خود کندم هر دمی شکایت منسبک نسیم سحر در نگاه نرگس صبح   


 عبور سرخ حضورش کند روایت منچه ساده دل ب امیدم از نهایت عشق


 چه بی خبر دل از آن پرتگاه و قایت منهمیشه بی و تنها سرودم از گل و عشق


کجایی ای گل پاکم که رفته راحت من
  تمام تلخی هجران چشیدم و پایان


به حسرت نگهش کرده او هدایت منچه هاب گرانی درون قامت عشق 


 تپیده و همه شب ها کند روایت منچه بی نوا شده یاسم از عشق تو پ ر


به رحم خود نظری کن بر این شهامت من


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/367/درد لطيف/
نامه ... ای ... برای تو

درخواست حذف اطلاعات
 


نوشتم نامه ای از تو برای چشم غمگینت


صفای آتشین تو و طعم خوب و شیرینتچو گل پیموده ای با دل ره بی منزل عشقت


ص آشنا خواند ز یاد مست و دیرینتشبی را با تو پیمودم در آن دنیای عرفانی


نگاهت مرحمم بود و دل پر مهر و لعلینتتو ای ساقی بیا پر کن نگاه ساغرین من


شب است و همدمی چون تو میان یاد نوشینتمیان آسمان جستم صدای گرم و سنگینت


چه عمقی دیدم آن شب من درون چشم فرزینتمیان آتش و باران چه جنگی کرده ای بر پا 


 مدام از یاد خوبت شد دلم سرمست شاهینت
نبودم لحظه ای با تو که در دامان پر مهرت


ببارد سیل بغض دل ز عشق پاک و شیرینت
گذشت عمرم درون غم و باید رفت از این گلشن 


چرا لطفی ن من به روح و جان غمگینت
 


هزاران سال از عمر من درون غفلتی طی شد


چگونه بشکنم ای دل حضور خواب سنگینت
بیا یاسا که گل رفته و عمرت در خزان خود 


فراموشم نکن ای دل میان درد دیرینت


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/365/نامه ... اي ... براي تو/
قلبم متلاشی شد

درخواست حذف اطلاعات

خوش ام و بی قراردر دم قرار ماآمدی و چه لطیف و بی امانخو از لطافت و نیاز غمشاهد صفای من تو ندیده ای شب پر از غم مراتو ندیدهای نگین غرق اشک منتو ندیده ای دل حزین منتو مرا ندیده ای


 


 شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی 

منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/366/قلبم متلاشي شد/
نامه ... ای ... برای تو

درخواست حذف اطلاعات

نوشتم نامه ای از تو برای چشم غمگینت


صفای آتشین تو و طعم خوب و شیرینتچو گل پیموده ای با دل ره بی منزل عشقت


ص آشنا خواند ز یاد مست و دیرینتشبی را با تو پیمودم در آن دنیای عرفانی


نگاهت مرحمم بود و دل پر مهر و لعلینتتو ای ساقی بیا پر کن نگاه ساغرین من


شب است و همدمی چون تو میان یاد نوشینتالا ای یار خوش بویم که عطرت کرده مست این دل


 ببین باران چشمانم بسوی محفل دینتمیان آسمان جستم صدای گرم و سنگینت


چه عمقی دیدم آن شب من درون چشم فرزینتمیان آتش و باران چه جنگی کرده ای بر پا 


 مدام از یاد خوبت شد دلم سرمست شاهینت
نبودم لحظه ای با تو که در دامان پر مهرت


ببارد سیل بغض دل ز عشق پاک و شیرینت
گذشت عمرم درون غم و باید رفت از این گلشن 


چرا لطفی ن من به روح و جان غمگینت

هزاران سال از عمر من درون غفلتی طی شد


چگونه بشکنم ای دل حضور خواب سنگینت
بیا یاسا که گل رفته و عمرت در خزان خود 


فراموشم نکن ای دل میان درد دیرینت


شاعر: سیده زهرا رحمانی
#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاسبرگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/365/نامه ... اي ... براي تو/
غمت صفای دلم بود

درخواست حذف اطلاعات


 


 


چرا ز درد تو گفتم غمت صفای دلم بود


چرا ز روی تو خواندم رخت شفای دلم بودچرا خیال حضورت شده حدیث زبان ها


 حضور مملو از عشقت فقط برای دلم بودهمیشه چون دل دریا پر از متانت و نوری


 بگو که چشم لطیفت دعا سرای دلم بودچرا رمیدم از عشقت چرا جفا به تو


 تویی که هر نگه تو دل و دعای دلم بودمرا ببخش و گذر کن ز هر چه بد که نمودم


 فکنده ام غم دنیا و آن ریای دلم بودبیا به شوق گذشته به کوچه باغ ملائک


 به گلسرای دوعالم که آن بهای دلم بودو دم عیسی میان عالم عرفان


 چو لحن یاس لطیفم دمت شفای دلم بود


 


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/364/غمت صفاي دلم بود/
تپش حضور تو

درخواست حذف اطلاعات

 

می تپد حضور تو عشق من عیان شده


در خزان زندگی یاد تو جوان شدهشور و شادی از رخت جاری و چه بی کران


زندگی به عشق تو بس که جاودان شدهیادگار خوب دل مرحم جنون دل


در گذار تو دلم رنگ ارغوان شدهساده و چه بی ریا دل س بی دلی


از حضور عشق تو مست و مهربان شدهسادگی نماد من مهربانی از تو بود


روی ماه و دلبری در تو بی کران شدهپاکی نسیم دل  در حضور کوی تو


 از عروج عشق تو فارغ از خزان شدهبی تو ای نسیم من خسته حال و بی م


یاس کوی تو پر از عشق آسمان شده
شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/361/تپش حضور تو/
در گذر

درخواست حذف اطلاعات

related image
لحظه ها کوتاه است


زندگیمان زیباست


آب در کاسه دل می جوشد


در قفس مرغ دگر بار تو را می خواند


 


لحظه ها در پی هم


همره سایه باد


می سرایند ندای خوش آوای جهان


 


این جهان در گذر است


راه فردا آبیست


در ره دنیای نهان


قلب ها در تپشند


 


در فراز همه این سخنان


کاش می دانستم


دل گل در غم چیست؟!


 شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/362/در گذر/
چشم به راه

درخواست حذف اطلاعات


 


 


چشم به راهت هستم


منتظر خواهم ماند.


ودر آن خلوت تنهای دل


وبه شوق دیدار


دیده را خواهم بست


...


من تورا خواهم دید


در حضور گلها


در نوک قله عشق


در همان جا که دلم آرام است


...


باتو من می آیم


به هر آنجا که بخواهی از من


وچه آبیناک است


راه دنیای نهانی که نشانم دادی


 


 


 


شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/363/چشم به راه/
تپش حضور تو

درخواست حذف اطلاعات

 


related image


 


می تپد حضور تو عشق من عیان شده


در خزان زندگی یاد تو جوان شدهشور و شادی از رخت جاری و چه بی کران


زندگی به عشق تو بس که جاودان شدهیادگار خوب دل مرحم جنون دل


در گذار تو دلم رنگ ارغوان شدهساده و چه بی ریا دل س بی دلی


از حضور عشق تو مست و مهربان شدهسادگی نماد من مهربانی از تو بود


روی ماه و دلبری در تو بی کران شدهپاکی نسیم دل  در حضور کوی تو


 از عروج عشق تو فارغ از خزان شدهبی تو ای نسیم من خسته حال و بی م


یاس کوی تو پر از عشق آسمان شده
شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/361/تپش حضور تو/
در گذر

درخواست حذف اطلاعات

related image
لحظه ها کوتاه است


زندگیمان زیباست


آب در کاسه دل می جوشد


در قفس مرغ دگر بار تو را می خواند


 


لحظه ها در پی هم


همره سایه باد


می سرایند ندای خوش آوای جهان


 


این جهان در گذر است


راه فردا آبیست


در ره دنیای نهان


قلب ها در تپشند


 


در فراز همه این سخنان


کاش می دانستم


دل گل در غم چیست؟!


 #سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب کوچه باغ آسمان از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/362/در گذر/
عشق بارانی

درخواست حذف اطلاعات

http://s8.picofile.com/file/8323094126/wp_image_143605109.jpg
می خواهمت


تشنه تر از همیشه


بی قرار تر از همیشه


بارانی تر از همیشه


نیازمند تر از همیشه


پر شور تر از همیشه...


می خواهمت
می خواهی مرا


اما شاید خدا زمان دیگری را می پسندد


صبر می کنم


بر بدی های خودم


بر تلخی روزگار


بر تحمل دوری خوبی های بی حد و مرز تو


چقدر تو خوبی


و من ...


گاهی حس می کنم چقدر دور شده ام ... از تو... و همه خوبی هایت
نشانه ها را گذاشتی


و من هنوز دربه در خواسته های بی سر ته خود گمشده ام


گمشده ام


 بی تو گمشده ام


من که جز تو چیزی نمی خواستم


این منی را که خودم خلق کرده ام را نمی پسندم


خودم را باور نمی کنم


...


ولی تو مرا باور کرده ای


چقدر تو خوبی


در باورم نمی گنجد


...


کاش قراری بگذاریم


برای چشم هایت


برای تماشای چشم هایت


برای غرق شدن در چشم هایت


دریای چشمانت عمق عجیبی دارد


می توان تا ابد در آن غرق شد


باور کنی یا نه


عجیب عاشق نگاه تو ام...


بی انتهاست


کاش قراری بگذاریم...


 شاعر: سیده زهرا رحمانی


image result for ?برای تو?‎


 #سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس

#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/360/عشق باراني/
تپش حضور تو

درخواست حذف اطلاعات

 


related image


 


می تپد حضور تو عشق من عیان شده


در خزان زندگی یاد تو جوان شدهشور و شادی از رخت جاری و چه بی کران


زندگی به عشق تو بس که جاودان شدهیادگار خوب دل مرحم جنون دل


در گذار تو دلم رنگ ارغوان شدهساده و چه بی ریا دل س بی دلی


از حضور عشق تو مست و مهربان شدهسادگی نماد من مهربانی از تو بود


روی ماه و دلبری در تو بی کران شدهپاکی نسیم دل  در حضور کوی تو


 از عروج عشق تو فارغ از خزان شدهبی تو ای نسیم من خسته حال و بی م


یاس کوی تو پر از عشق آسمان شده
شاعر: سیده زهرا رحمانی#سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور #شعر #غزل @غزل_عشق #شکر #عاشقم #هنوز  #نور #خدا #عشق #شهید #عشق_خدا #باران_عشق #شکر_عاشقم_هنوز #عشق_خدا #سیده_زهرا_رحمانی_یاس
#یاس


برگرفته از کتاب شکر عاشقم هنوز از سروده های سیده زهرا رحمانی


 


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/361/تپش حضور تو/
پدر... علی ... المومنین

درخواست حذف اطلاعاتپدر


چه واژه بی انتهایی


پدر = تکیه گاه


پدر = دلگرمی


پدر = سکوت


پدر = مرد


پدر = همیشه


پدر = احترام


پدر = پناه


پدر = خورشید


پدر= آسمان


پدر... چقدر تو را کم دارم


به قدر همه ثانیه هایم تو را کم دارم
سلام بر پدر مهربان دو دنیای من... علی.


سلام بر علی تنها المومنین همه آفرینش


پدر مهربان همه هستی
image result for ? المومنین علی + پدر?‎
 #سیده_زهرا_رحمانی #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهایی #نور #تکیه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور


#باران #نور #عشق #خدا #زهرا #سیده_زهرا # دریا #عشق #نور #خدا #پدر #علی #علی_ المومنین #پدر #علی # المومنین_علی # المومنین علی


 
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/352/پدر... علي ... اميرالمومنين/
زیبای پنهان ... منجی موعود ... قیامت نور ... روز قدر هستی ... بر

درخواست حذف اطلاعات

image result for ?شب قدر عشق خدا باران?‎
سلام مهربان


سلام بر بی انتهای نگاهت


بی انتهای نور تپنده قلب عاشق و مهربانت


سلامی بی انتها به عظمت آفرینشت


چقدر دلتنگ تو هستم


گفتنی نیست...


کجایی


به کجا در پیت بدوم


بی سر و پا تر از همیشه


عاشق تر از همیشه


دل داده تر و جان به کف تر از همیشه


نگاهم نمی کنی؟


نمی شود... باورم نمی شود


نگاهم کن مهدی موعود فاطمه


دعایم کن خورشید آسمان ها و زمین


مرا ببخش


همه ما را ببخش


همه ما گمشده ایم... در تاریکی و تلخی آ ا مان


تو ما را میفهمی


ما را ببخش و برایمان دعا کن


و برای آمدنت دعا کن


بدون تو ادامه دادن مثل جان کندن است


برگرد...
اللهم عجل لولیک الفرج


 #شب قدر #شب_قدر #شب نور #باران_عشق #باران_نور #آسمان_نور #خدا #عشق #نور #قدر #سیده_زهرا_رحمانی #سیده #زهرا #سادات #زهرا_سادات #رحمانی #خدا_عاشقتم #خدا #عاشقتم  # _زمان #الههم_عجل_لولیک_الفرج #ظهور #منجی #مهدی #موعود #مهدی_موعور #ظهور_مهدی_موعود
منبع : http://shinynight.ParsiBlog.com/Posts/359/زيباي پنهان ... منجي موعود ... قيامت نور ... روز قدر هستي ... بر/